تیغه صندوق اقتصاد اقتصاد میلادی اقتصادی

تیغه: صندوق اقتصاد اقتصاد میلادی اقتصادی رونق اقتصادی کشورهای دیگر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اینم رانندگی جلیلی در مذاکرات!

حمید ابوطالبی در تصویر العمل به اظهارنظر جلیلی راجع به برجام نوشت: شما شش سال پیش پشت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدر از چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف

اینم رانندگی جلیلی در مذاکرات!

اینم رانندگی جلیلی در مذاکرات!

عبارات مهم : ماشین

حمید ابوطالبی در تصویر العمل به اظهارنظر جلیلی راجع به برجام نوشت: شما شش سال پیش پشت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدر از چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقا ایستادید و … تا خسارت ها و جریمه های آن هزار برابر قیمت ماشین شد، سپس ماشین را به دره فصل هفت منشور انداخته و گفتید اینها کاغذ پاره هست. این ارثیه دوران شوم ماشین بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.

اینم رانندگی جلیلی در مذاکرات!

خبرآنلاین/مهدی عزیزی

واژه های کلیدی: ماشین | رانندگی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs