تیغه صندوق اقتصاد اقتصاد میلادی اقتصادی

تیغه: صندوق اقتصاد اقتصاد میلادی اقتصادی رونق اقتصادی کشورهای دیگر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث دزدی از زائران امامزاده صالح با شربت نذری

دو سارق معتاد که با شربت مسموم از زائران امامزاده صالح تجربش دزدی می کردند در طرح پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شدند. 

دزدی از زائران امامزاده صالح با شربت نذری

عبارات مهم : زائران

دو سارق معتاد که با شربت مسموم از زائران امامزاده صالح تجربش دزدی می کردند در طرح پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش میزان، در مرحله پنجم دستگیری سارقان و کیف قاپ های تهران، دو سارق که با روش شربت مسموم دست به دزدی می زدند، دستگیر شدند.

در ادامه گفتگوی میزان با این سارقان را می خوانید.

دزدی از زائران امامزاده صالح با شربت نذری

خودت را معرفی کن

مهدی ۳۶ ساله متاهل هستم.

دو سارق معتاد که با شربت مسموم از زائران امامزاده صالح تجربش دزدی می کردند در طرح پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شدند. 

سابقه داری؟

خیر. نخستین بار است دستگیر می شوم.

اعتیاد داری؟

متادون، شیشه و هروئین می کشم.

دزدی از زائران امامزاده صالح با شربت نذری

چه شد به فکر دزدی افتادی؟

۲۷ فروردین از یکی از شهرهای غربی جهت کار با دوستم به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدیم. ولی سه روز بعد مدارک و تلفن همراهم را دزدی کردند. نه کاری پیدا کردم و نه جایی جهت خواب.

این علت دزدی می شود؟

دو سارق معتاد که با شربت مسموم از زائران امامزاده صالح تجربش دزدی می کردند در طرح پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی و دستگیر شدند. 

پول هایم تمام شده است بود، چکار باید می کردم.

چه شد نقشه دزدی از زائران به فکرت افتاد؟

روزها جایی نداشتم به همین خاطر با دوستم به امامزاده صالح می رفتیم. کم کم هنگامی که دیدم همه نذری می دهند، گفتم با مسموم کردن آبمیوه از زائران دزدی کنیم.

دزدی از زائران امامزاده صالح با شربت نذری

چگونه نقشه تان را عملی کردید؟

یک لیوان شربت مسموم تهیه می کردیم و با شناسایی طعمه خود شربت را به او تعارف می کردیم. بعد از اینکه او بیهوش می شد، گوشی تلفن همراه و پول های نقدش را دزدی می کردیم.

چند دزدی انجام دادید؟

از ۲۰ مرد دزدی انجام دادیم.

موبایل های سرقتی را چه می کردید؟

به یک نفر در مولوی به قیمت ۵۰تا ۱۰۰هزارتومان می فروختیم و خرج مواد را تامین می کردیم.

پشیمان نیستی؟

مجبور بودم، من و همدستم قربانی دزدی بودیم و راهی جز این نداشتیم.

واژه های کلیدی: زائران | دستگیری سارق | امامزاده صالح | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs